sabato 5 maggio 2012

'o paijes na fiera c' fà...


A Torremaggior 'na fiera c’ fà
andò li suttèn c' ponn accattà!
...e che c' n'ima fà?!

Ma che c' jem' a fà,
s' a quella fiera allà
i suttèn n' ll’im-a-ccattà?

C' tocca d'aspettà
a fiera andò c' sta...
quill che serv a nùij...
è 'na cosa ca tu n'pù sapè!

A Sanz'ver 'na fiera c’ fà
andò i l’nzol c’ ponn-a-ccattà!
e ch c’ n'ima fà?!
.........
Ma ch ci jem' a fà,
S’ a quella fiera allà
I l’nzol n' l’im accattà?

C tocca d' aspettà
a fiera andò c’ sta...
quill che serve a nùij
è 'na cosa ca n’sèp tu!

A Prucin na fiera c’ fà
andò i mutand' c’ ponn accattà!
...e ch c’ n'ima fà?!

Ma ch c jem' a fà,
se a quella fiera allà
I mutand' n' l’im-a-ccattà!

C tocca d' spettà
'a fiera andò c' sta...
quill che serve a nùij

Quill ca serv a nuij
è 'na cosa ca tu n’pù sapè!A Tarranov 'na fiera c' fà
andò i cammiscj c’ ponn accattà!
...e ch c n'ima fà?!

Ma ch c' jem' affà,
s a quella fiera allà
I cammiscje n' l’im accattà?

C' tocch d' spettà
a fiera andò c' stà...
quill  ca serv a nùij

e quill ca serv a nuij
è 'na cosa che n’n sèp tu!

 A  San Pavl 'na fiera c’ fà
andò i marìt c’ ponne truà!

ma ch'aspettam a fà?!

Currit tutt là
se a quella fiera allà
i marìt c’ pònn truà!!!

 M’nacc jamm' jà
a dot già c’ sta...
nc’ rumèn ca spusà!!!

E trull e lariulà...e trull e lariulà!

M’nacc jamm' jà
la dot già c’ stà...
nc’ rumèn ca spusà!!!

E trull e lariulà e trull e lariulà!!!